Upozornenie k súborom cookies, google a Facebook

Táto webová stránka používa cookies. Tým že budete webovú stránku využívať a pokračovať v prehliadaní, súhlasíte s používaním cookies. Môžete to zmeniť v nastaveniach svojho prehliadača

.
Spoločnosť RBT spol. s r.o., Nám. Štefana Moysesa 33/5, Banská Bystrica 974 01, IČO: 47 222 549  je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky http://www.solar-trade.sk/. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:
Základnej funkčnosti webových stránok.
Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Pod pojmom cookie je potrebné rozumieť malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies, t.j. naše webové stránky môžete používať aj v režimektorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu kontakt@solartrade.sk, ktorá bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Týmto zároveň návštevníka informuje, že v prípade podania námietky proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre pre fungovanie webových stránok, nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 ods. a) zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :
-     Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). ktorá používa „Cookies“. Informácie vytvorené súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke však Google predtým Vašu IP adresu skracuje v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
-     Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnotilvVše využívanie webovej stránky, aby zostavoval reporty o aktivitách webovej stránky a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics preniesol Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi Googlu.
-     Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré sú dostupné na:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť podľa okolností využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Zaznamenávaniu údajov, vytvorených súborom cookie a vzťahujúcim sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy), na Google, ako aj spracúvaniu týchto dát Googlom  predídete staihnutím a nainštalovaním plugin do prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.